In 2025 moet in nederland 74% van alle verpakkingen hergebruikt en/of gerecycled worden.

Met de nieuwe maatregelen wil staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) het gebruik van verpakkingen terugdringen, hergebruik van verpakkingen stimuleren en de kwaliteit van inzameling en recycling verbeteren. Houten pallets voldoen al ruimschoots aan deze norm. In 2018 was het behaalde recyclepercentage voor hout namelijk al 77%.

Als onderdeel van de houtsector zijn wij trots dat we goed op weg zijn. Door onze pallets zorgvuldig te onderhouden, controleren en repareren streven wij ernaar om 100% van onze pallets te kunnen hergebruiken en het recyclepercentage de komende jaren nog verder omhoog te brengen. Zo dragen we bij aan de schonere en groenere wereld van morgen.


Bron : Houtwereld

Bel ons Mail